Tjänster

Vi behandlar alla typer av kort- och långsiktiga besvär i muskler och leder. Vi tror att förbättrad livskvalitet uppnås bäst genom en kombination av de tjänster vi erbjuder. Resultatet är ökad rörlighet och minskad smärta.

Pressur

Pressur

Syftet med pressur är att inaktivera ömmande punkter så att mindre smärta uppnås och musklerna kan slappna av.

Massage

Massage

Muskeln behöver precis rätt form av massage för att slappna av så att behandlingen kan öka rörligheten.

Manipulation

Manipulation

När muskeln är behandlad manipuleras leden så att rörlighet och funktion återfås.

Träningsgenomgång

Träningsgenomgång

För att bibehålla rörlighet och inte få tillbaka de besvär som behandlats får man alltid några enkla rörelser att göra hemma. Vi erbjuder också en mer fullständig träningsgenomgång för att adressera specifika problem.

Boka